Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Fatwood, Y-tunnus 2736023-3

Rekisteristä vastaava henkilö: Ville Jokinen, ville@fatwood.fi

Rekisterin nimi: Fatwood asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus: Rekisteriä käytetään tilausten käsittelyyn (sisältää tilausten toimitukseen, laskutukseen ja palautukseen liittyvät toimet) ja arkistointiin sekä yrityksen toiminnan arviointiin, kehittämiseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin.  Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä tiedot käsitellyistä tilauksista. Tiedot kerätään ainoastaan asiakkailta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.